הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

27°

לקוח

גלריה הקיבוץ

שירות

דפוס, דיגיטל

שנה

2009