הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

20°

לקוח

גרשטיין עיצוב

שירות

דפוס, הפקה

שנה

2010