הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

25°

סרטון אנימציה לנון-סטופ דיגיתל, כרטיס העיר החדש של עיריית תל-אביב.

תנועה

עיצוב

עיריות

S

לקוח

עיריית תל אביב

שירות

עיצוב, אנימציה

שנה

2016