הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

25°

לקוח

שתיל

שירות

קמפיין, דפוס

שנה

2006