הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

25°

לקוח

המכללה למנהל

שירות

דברי דפוס, איור

שנה

2014