הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

35°

לקוח

עיריית חולון

שירות

קמפיין, דברי דפוס, שילוט, עיצוב תערוכות

שנה

2013