הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

25°

לקוח

תיירות תל אביב

שירות

אסטרטגיה, שילוט, דברי דפוס

שנה

2012