הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

35°

לקוח

בצלאל

שירות

דברי דפוס, תנועה

שנה

2021