הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

26°

לקוח

עת הדעת

שירות

איור

שנה

2020