הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

34°

לקוח

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שנה

2010