הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

34°

לקוח

מוסררה - ביה"ס הרב תחומי לאמנות וחברה ע"ש נגר

שנה

2009