הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

23°

לקוח

המזרחיים

קליגרפיה

אביחי מזרחי

שנה

2013