הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

27°

מוזיאון מרכז דוידסון בגן הארכיאולוגי ירושלים מציג מיצגים וממצאים מתקופת בית ראשון ושני; גם ממצאים הקשורים באופן ישיר למקדש ולעליה לרגל, וגם ממצאים המלמדים על חיי היום יום בירושלים בתקופה זו. על מנת לייצר ויזואליזציה של מושגים מופשטים כמו קודש וחול, בחנו את אופי התנועות שבשני קצוות המשוואה שלנו.

 

בעוד התנועה במקדש היא טקסית ומוסדרת, התנועה בעיר היא הטרוגנית – היא מורכבת מאלפי תנועות בלתי מתואמות של יחידים. את ההבדל הזה, בין הליכה בקווים ישרים ומשורטטים לבין גלישה על פינות מעוגלות וקופצניות, הבאנו אל השפה הגרפית גם בדמות שימוש באלמנטים גרפיים וגם בשילוב שבין ישר וחד לבין מעוגל בטיפוגרפיה של המותג.

 

 

מטרתה העיקרית של השפה הגרפית היה לקרב את תחום הארכיאולוגיה, הנתפס לעתים כמסורתי במקרה הטוב ומאובק במקרה הרע, לקהלים חדשים. עשינו זאת באמצעות יצירת שפה נקיה ועכשווית, המתבססת בעיקר על צורות גרפיות פשוטות, ובאמצעות צבעוניות ירוקה-כתומה מפתיעה, ששוברת את הקונבנציה של צבעי אדמה וזהב. הלוגו של המרכז נוצר בהשראת מפת שלושת העלים המפורסמת, המציגה את ירושלים כמרכז העולם העתיק המקשר בין שלוש היבשות. עם חשיפת הלוגו לציבור, הוא עורר סערה בעיר העתיקה של ירושלים – ורב הכותל יזם מחאה נגדו בטענה שצורתו המשולשת מסמלת את ״השילוש הקדוש״ מן הנצרות.

מיתוג

גופי ציבור

L

לקוח

הגן הארכיאולוגי מרכז דוידסון

שירות

דברי דפוס, עיצוב תערוכות, שילוט

שנה

2022

הלוגו של המרכז נוצר בהשראת מפת שלושת העלים המפורסמת,
המציגה את ירושלים כמרכז העולם העתיק המקשר בין שלוש היבשות

על מנת לייצר ויזואליזציה של מושגים מופשטים כמו קודש וחול, בחנו את אופי התנועות שבשני קצוות המשוואה שלנו. את ההבדל בין הליכה בקווים ישרים ומשורטטים לבין גלישה על פינות מעוגלות וקופצניות הבאנו אל השפה הגרפית גם בדמות שימוש באלמנטים גרפיים וגם בשילוב שבין ישר וחד לבין מעוגל בטיפוגרפיה של המותג

מטרתה העיקרית של השפה הגרפית היה לקרב את תחום הארכיאולוגיה, הנתפס לעתים כמסורתי במקרה הטוב ומאובק במקרה הרע, לקהלים חדשים

עשינו זאת באמצעות יצירת שפה נקיה ועכשווית, המתבססת בעיקר על צורות גרפיות פשוטות, ובאמצעות צבעוניות ירוקה-כתומה מפתיעה, ששוברת את הקונבנציה של צבעי אדמה וזהב