הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

25°

לקוח

תיאטרון חולון

שירות

קמפיין, איור, דברי דפוס, שילוט

שנה

2012