הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

34°

שתיל הוא גוף מוביל שינוי חברתי בישראל, הפועל לקידום חברתי, לצדק כלכלי וסביבתי, זכויות אדם ואזרח ופלורליזם תרבותי ודתי. עבודתו של שתיל מחזקת את הדמוקרטיה בישראל על ידי הגדלת מעורבות אזרחית בתהליכים ממשלתים וחתירה לשוויון וצדק חברתי.

לקוח

קמפוס שתיל

שירות

אסטרטגיה, דברי דפוס

שנה

2012