הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

25°

לקוח

עיריית תל אביב - יפו

שירות

דברי דפוס, שילוט

שנה

2021