הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

26°

לקוח

עצמאי

שירות

לטרינג, דברי דפוס

שנה

2014