הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

34°

לקוח

עיריית חולון

שירות

דברי דפוס, שילוט

שנה

2023