הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

35°

לקוח

עיריית תל אביב - יפו

שירות

קמפיין

שנה

2011