הצבע באתר נקבע ע״פ מזג האויר
 הנוכחי בת״א, הטמפ׳ כעת:

20°

לקוח

בצלאל

שירות

מיתוג, דברי דפוס, סושיאל, אריזות

שנה

2018